Program

Org. nr: 921 722 524

Program 2019 * Vi tar med 2 bilder hver

31 Januar

Tema: Abstrakt Farge/SvartHvit

Møte kl 18.00 - John Olav

21 Februar AVLYST

Tema: Kreativt Farge/SvartHvit

Møte kl 18.00 - Yngvar

28 Mars

Tema: Bøker

Farge / SvartHvit

Møte kl 18.00 - Carsten

25 April

Tema - Naturen tar tilbake

Farge / SvartHvit

Møte kl 18.00 - John Olav

23 Mai

Tema: Bil detalj

Farge / SvartHvit

Møte kl 18.00 - Yngvar

27 Juni

Tema: HDR Fritt motiv

Farge

Møte kl 18.00 - Carsten

Juli

Sommerferie


29 August

Tema: Verktøy

Farge / SvartHvit

Møte Kl. 18.00 - John Olav

19 September

Tema: Rust

Farge / SvartHvit

Møte kl 18.00 - Yngvar 

24 Oktober

Tema: Ansikt i natur

Farge / Svart/Hvit

Møte kl 18.00 - Carsten

28 November

Tema: Bolter

Farge/Svart/Hvit

Møte kl 18.00 - John Olav

12 Desember

Tema: Plast - Juleavslutning

Farge/SvartHvit

Møte kl 18.00 - Yngvar