Res. Digitalis 2020

Org. nr: 921 722 524

Resultater  Digitalis 2020


Innleveringsfristen er nå passert og det er 91 deltakere som har levert inn tilsammen 362 stk bilder. Ett stort og variet bildemateriale skal nå ses igjennom av jury`n.

Vi vil fåre ta juryering Søndag 25 oktober 2020 og vil håper og tror at resultatene blir sendt ut i  løpet av uke 44.  Vi ønsker å bruke noen dager på å utarbeide en PDF katalog over vinnerbilder og info om HM og antatte.

Digitalkameratene takker alle dere som har levert inn bilder til konkurransen og håer at dette kan bli en årlig tradisjon.


Resultatene vi du finne på denne siden så fort de er klare.