Personvern

 

Personvernerklæring

 

Innledning

En personopplysning er en opplysning eller vurdering knyttet til enkeltperson. Digitalkameratene behandler kun begrensede mengder personopplysninger. Hovedsakelig i form av medlemsregisteret, og i form av e-postslisten for eventuelle nyhetsbrevet. Ingen av disse registrene inneholder såkalte sensitive personopplysninger, og det er ønskelig å unngå å lagre sensitive personopplysninger i klubbens arkiver og registre.

 

Det er personopplysningsloven (lov av 14. april 2000 med forskrift) som regulerer området. Ny personvernforordning vedtatt i EU mai 2016 gir også føringer på hvordan vi må innrette arbeidet når vi håndterer personopplysninger.

 

Digitalkameratene ønsker å følge personvernprinsippene om å ikke samle inn mer data enn vi har behov for, at den som er registrert skal få informasjon om de behandlingene vi foretar, og at det skal være forholdsmessighet mellom de behovene vi avdekker og de tiltak vi setter inn når vi skal behandle personopplysninger.

Formålet med personopplysninger i Digitalkameratene

Liste over aktive og tidligere medlemmer i Digitalkameratene

Arkiv over alle konkurranseresultater og annen klubb-relatert informasjon i Digitalkameratene, både for historiske og praktiske formål i klubben.

 

Målsettinger

Arbeidet med personvern skal inngå som en naturlig del av Digitalkameratenes oppgaver og rutiner der personopplysninger behandles.

Følgende mål for personvern gjelder:

Digitalkameratene behandler personopplysninger i tråd med lovverket.

Våre medlemmer og representanter har en bevissthet rundt behandling av personopplysninger.

Ved behandling av personopplysninger er informasjonssikkerheten ivaretatt.

 

Etterlevelse

For å sikre god etterlevelse av lovverket og de øvrige målsettingene, må alle medlemmer, representanter eller andre bidragsytere som behandler personopplysninger lese dette dokumentet og etterleve de beskrevne rutinene under.

 

Rutiner

Samtykke

Det skal stå beskrevet ved innmelding at følgende informasjon om alle medlemmer samles inn og registreres for alle medlemmer.

Medlemsnummer*

Etternavn*

Fornavn*

Adresse

Postnr

Poststed

E-post (Nødvendig for å motta informasjon fra klubben og for å logge inn på våre hjemmeside) *

Telefon

Innmeldingsdato*

* Kun felt merket med stjerne er obligatoriske.

 

Håndtering av bilder innlevert til klubbkonkurranser

Bilder innlevert til klubbkonkurranser vil være åpent tilgjengelig på klubbens nettside. . Ved utmeldelse av klubben kan medlem som melder seg ut, ikke kreve sine bilder fjernet. Bildene vil fortsatt forbli i klubbens konkurranseoversikt, da det å fjerne dem vil gjøre konkurranseoversikten inkonsistent. Er det oppstått en endret situasjon i forhold til personer som er avbildet, kan visning av bildet skjules.

 

Regler for innsyn, retting og sletting.

Alle medlemmer som ønsker det kan få innsyn i det som er registrert om dem.

Dersom et medlem oppdager at det er registrert feil informasjon om dem, skal dette rettes innen rimelig tid etter at dette er meldt til kasserer, sekretær eller IKT-ansvarlig.

Under normale situasjoner vil alle personopplysninger kunne slettes i våre registre, med unntak av medlemmers navn. Det siste er for å kunne holde oppdatert historisk informasjon over tidligere medlemmer, konkurranseresultater med mer. I særskilte tilfeller vil også slik informasjon kunne slettes dersom et medlem eller tidligere medlem ønsker dette. Dette vil dog kreve lenger tid å korrigere og det må aksepteres at dette vil ta tid.

 

Tilgang til personopplysningene

I utgangspunktet er tilgang til fullstendig medlemsliste begrenset til medlemmer av styret i Digitalkameratene, men innsyn kan gis midlertidig til de som trenger dette for å løse oppgaver som er blitt delegert til dem av klubben. Eksempelvis kan dette være for å verifisere påmeldte til arrangementer i klubben.

 

Ved behov kan folk få tidsbegrenset eller oppgavebegrenset tilgang til medlemslisten ved å spørre kasserer eller IKT-ansvarlig. 

 

Lagring av personopplysninger

Medlemslisten ligger lagret på hjemmesiden , og eventuelt som backup hos kasserer og IKT-ansvarlig.