Styret

Org. nr: 921 722 524

Styret 2020

 

Leder :                     Yngvar Hollmann Evensen                   Mobil +47 915  41  669    Askim

Kasserer :                John Olav Westlie                                   Mobil +47 905 59 062    Rakkestad      

Sekretær:                Anne Grete Martinsen                                                                       Rakkestad

Styremedlem 1 :    Hilde Gulbrandsen                                                                             Askim