Digitalis

Digitalis 2021

John Olav Westlie - +47 905 59 062 eller epost konkurranse@digitalkameratene.com

Last ned invitasjon og annet her

Vi takker for din deltagelse i fjor, og håper å se deg i årets konkurranse.
Vi har gjort noen endringer slik at Digitalis blir en konkurranse som skiller seg litt
ut fra de andre nasjonale konkurransene som finnes.
Vi har nå 3 tema`er hvor du kan velge om du vil delta i 1, 2 eller alle.
Du kan delta med maks 6 bilder

 

Nytt i år er også innføring av Digitalis hederstegn hvor man opparbeider seg poeng
fra hvilken plassering man får i konkurransen.  Det er også satt opp en vandrepremie
 Resultater fra Digitalis 2020 gjelder også for hederstegn/vandrepremie. ( Egen oversikt )

 

 

 

Innlevering av bilder åpner                                            1.  August       2021

Innlevering av bilder stenger              Senest:         22. Oktober      2021       

Juryering:                                                   Senest:         14. November  2021

Utsending av resultater via epost.     Senest:        21. November   2021
Offentliggjøring av resultater.             Senest:        21. November   2021

Utsending av premier og diplomer.  Senest:        28. November   2021
Utsending av PDF katalog                    Senest:         10. Desember  2021      

 

Innleveringsfrist er 22 Oktober 2021
Du kan levere bilder i tidsrommet. 1 August 2021 – 22 Oktober 2021

NSFF Godkjenning 2021 / 3
Konkurransen er godkjent av NSFF og gir rett til poeng
i NSFF konkurranse database.


Regler

 1. Konkurransen er åpen for alle fotografer i Norge.
 2. Tema
  1. Fritt motiv              F/SH  
  2. Kreativt                   F/SH  
  3. Natur                        F/SH   
 3. Hver deltaker kan delta med maks 6 bilder tilsammen fordelt slik man ønsker mellom disse 3 temaene i konkurransen. Maks 3 bilder i ett tema. Husk å oppgi hvilke bilder som skal delta i hvilke tema.

( F.eks Fritt motiv – 3 stk / Kreativt 0 stk / Natur 3 stk eller Frittmotiv 2 stk og Natur 2 stk og Kreativt 2 stk )


 1. Bildets lengste kant skal være 2400 piksler. Ingen krav til filstørrelse.
 2. Juryens avgjørelse er definitiv og kan ikke påklages, og ved å delta har man akseptert konkurransereglene.
 3. Deltakeravgift 1 Tema kr 175,-
  Deltakeravgift  2 Tema kr 195,-
  Detalkeravgift  3 Tema kr 215,-
  Deltakeravgiften innbetales til klubbens konto 1080.43.73964
  Innen 22 Oktober 2021. Merkes: Digitalis 2021 og navnet på fotografen.
 4. Vi tar ikke vipps eller Paypal. Betaling kun til konto.

 

Innlevering

Innleveringsfristen er 22. Oktober 2021

Bildene skal være i JPG format og ha riktig navn.

Tema, bildetittel og navn på fotograf skal fremgå av filnavnet i denne rekkefølge med mellomrom mellom ordene og vanlig bindetrek i tillegg mellom tema. Tittel og fotograf.

Eks. Fritt motiv–Vinterlandskap–Ola Norman.Jpg  Store bokstaver og æ, ø, å er ok. Men ikke tegn som , . _ osv.

Annen info skal ikke inkluderes i filnavnet.

 

Vi vil bekrefte mottak av filer via epost.

 

Send bildene til: konkurranse@digitalkameratene.com

Husk å oppgi navn, adresse, mobil til fotograf og navn på alle bilderfiler som legges ved e-posten.

Husk også på å oppgi navnet på hvilken fotoklubb du tilhører, hvis bildene skal telle i Beste fotoklubb

 

Digitalkameratene forbeholder seg retten til følgende bruk av bilder uten vederlag:

 • Vinnerbilder vil bli brukt i forbindelse med konkurransen og relaterte ting som årsmeldinger o.l.
 • Vinnerbildene kan publiseres sammen med informasjon om konkurransen, på nett eller i trykte media.

 

Nytt av året – Digitalis hederstegn
Man kan nå opparbeide seg poeng ved å delta i Digitalis fotokonkurransen framover.  Følgende poeng gjelder:

 

        Poengutregning                                              Hederstegn

 1. Plass 10 Poeng                                              Bronse                       50 Poeng    Digitalis Artist
 2. Plass   8 Poeng                                              Sølv                          100 Poeng    Digitalis Excellence
 3. Plass   6 Poeng                                              Gull                          200 Poeng    Digitalis Master

          Hederlig Omtale 4 Poeng                          Veggplakett         500 Poeng    Digitalis Grand Master

          Antatt   2 Poeng


Jury – Digitalis 2021

 

Svein Erik Tvedt - Leder Rakkestad Fotoklubb

Yngvar H. Evensen – Leder Digitalkameratene og juryformann

Svein Hauknes – Nestleder Askim Fotoklubb

 

 

Nytt i år!

Vandrepremie
Det er nå også satt opp en vandrepremie. Denne må man ha 3 napp i, for å få til odel og eie.  Se egne statutter for vandrepremien. Vi har valgt at denne skal gjelde fra 2020 så vinner da har fått ett napp i premien.

3 Tema:
Fritt Motiv, Kreativ og Natur - Maks 6 bilder til sammen

 

Deltakere i tema Fritt motiv F/SH

I denne klassen må alle bilder som brukes i konkurransen være tatt av fotografen selv. Overdreven manipulering i Photoshop er ikke tillatt. Alle elementer i et komposittbilde må være tatt av fotografen selv.
( Her kåres også beste Menneskeportrett )

 

Deltakere i tema Kreativt F/SH

I denne klassen er alt tillatt når det gjelder kreativitet, og bearbeiding av bilder i Photoshop eller andre programmer. Her kårer vi de 3 beste bildene totalt sett, hederlig omtale og antatt uavhengig av motiv. Portrettbilder og naturbilder som er levert inn i denne klassen konkurrere på likt nivå som de andre bildene i klassen.

 

Deltakere i tema Natur F/SH

I denne klassen må alle bilder som brukes i konkurransen være tatt av fotografen selv. Overdreven manipulering i Photoshop er ikke tillatt. Ville dyr og dyr fotografert i dyrepark er tillatt. Menneskelagde elementer i bilde er ikke tillatt.

Det er selvfølgelig lov og ønskelig at du deltar i alle klassene.
NB! Man kan ikke delta med de samme bildene i de forskjellige klassene.

 

Ekstra premiering

Stjørdal Foto sponser konkurransen i år med 3 gavekort pålydende 500,- stk.
Disse kortene skal trekkes ut på alle som deltar i konkurransen, så her har alle sammen mulighet for å vinne.  Jury vil stå for trekningen etter at juryeringer av konkurransen er ferdig.

 

Alle resultater vil bli publisert via Digitalis  sin egne FB gruppe, samt vår hjemmeside
www.digitalkameratene.com.  Alle deltakere for også resultaene tilsend via epost.

 

Har du spørsmål om konkurransen så ta kontakt med John Olav Westlie. 
Treffes mobil 90559062 eller via epost konkurranse@digitalkameratene.com


Premiering som gir rett til poeng i NSFF konkurranse database                                       NSFF                 Digitalis

 • Beste fotograf Plakett – Diplom – Pokal fra NSFF – 1500 kr
                                                  Sponset av JCB Hage og Grøntarealer

          ( Beste fotograf får også napp i vandrepokal )

 • Beste Fotoklubb Plakett – Diplom
 • Beste Portrettbilde Plakett – Diplom – 1000kr     

           ( Beste portrettbilde velges ut fra klassen Fritt motiv. )

                                                            


Tema Fritt motiv ( Her kåres også beste Menneskeportrett )

                              

 • Plass Plakett – Diplom – 600 kr                                                                                          5 Poeng            10 Poeng
 • Plass Plakett – Diplom                                                                                                           4 Poeng              8 Poeng
 • Plass Plakett – Diplom                                                                                                           3 Poeng              6 Poeng
 • Hederlig Omtale Diplom                                                                                                       2 Poeng              4 Poeng
 • Antatt Diplom                                                                                                                            1 Poeng              2 Poeng

 

Tema Kreativt

                                                                                              

 • Plass Plakett – Diplom –  600 kr                                                                                          5 Poeng            10 Poeng
 • Plass Plakett – Diplom                                                                                                            4 Poeng              8 Poeng
 • Plass Plakett – Diplom                                                                                                            3 Poeng               6 Poeng
 • Hederlig Omtale Diplom                                                                                                        2 Poeng               4 Poeng
 • Antatt Diplom                                                                                                                             1 Poeng               2 Poeng

 

 

 

Tema Natur

 

 

 • Plass Plakett – Diplom – 600 kr                                                                                             5 Poeng            10 Poeng
 • Plass Plakett – Diplom                                                                                                              4 Poeng              8 Poeng
 • Plass Plakett – Diplom                                                                                                              3 Poeng              6 Poeng
 • Hederlig Omtale     Diplom                                                                                                      2 Poeng              4 Poeng
 • Antatt Diplom                                                                                                                               1 Poeng              2 Poeng poeng                                            

 

 

Diplomene vil f.o.m. Digitalis 2021 komme som PDF via epost for egen utskrift.Digitalis Hederstegn

Statutter

Poengsum regnes utifra det resultat vedkommende fotograf, har oppnådd i
Digitalkameratenes Nasjonale fotokonkurranse Digitalis.

 

Poengsum gis etter følgende kriterier:
1.   Plass                                 10 Poeng

2.   Plass                                   8 Poeng

3.   Plass                                   6 Poeng
Hederlig Omtale                   4 Poeng
Antatt                                        2 Poeng

 

Digitalis hederstegn har følgende valører:

Bronse               Digitalis Artist                           50 Poeng

Sølv                    Digitalis Excellence              100 Poeng

Gull                    Digitalis Master                      200 Poeng

Gull/Plakett   Digitalis Grand Master         500 Poeng

 

                               Digitalis hederstegn gjelder resultater oppnådd i Digitalis f.o.m 2020

 

Resultatlisten skal oppdateres hvert år, og publiseres på Digitalkameratenes
hjemmeside samt Digitalis sin egen facebook gruppe.
Hedertegn blir sendt ut når poengsum er oppnådd.
Vandrepremie Digitalis

Statutter

 

Digitalkameratene har satt opp en vandrepremie til tittelen
Beste fotograf – i fotokonkurransen Digitalis.

 

Vandrepremien består av et vandrerskjold hvor navnet på
 beste fotograf  blir gravert inn hvert år.
Man må ha 3 napp i vandrepremien før man får denne utlevert.
I tillegg vil det bli utbetalt en pengepremie.

 

Det vil hvert år bli satt av 10kr pr påmeldte deltaker i Digitalis.
Disse pengene settes av som en progressiv premiepott sammen med vandrerskjoldet.
Vandrerpremien har tilbakevirkende kraft slik det den gjelder også Digitalis 2020
Eks. Deltakere Digitalis 2020 var 91 stk x 10,-   = 910,- er lagt inn i premiepotten

 

 

John Olav Westlie
Konkurranseansvarlig
Digitalkameratene

Digitalkameratene ønsker å takker våre støttespillere for Digitalis 2021